Подзвонити

We learn

Модульна програма з професійної підготовки вчителів англійської мови в початковій та основній школі “WE LEARN” розроблена інформаційно-методологічним центром IМС компанії "Фоліо Д" та "МК+", що є офіційними представниками британського видавництва Express Publishing в Україні. Мета проекту — підтримати освітні реформи в Україні та забезпечити вчителям англійської мови найкращі можливості для професійного розвитку.

 

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про освіту»; на засадах Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ № 800 від 21.08.2019 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019, з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до навчання дорослих, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Державного стандарту освіти, типових освітніх програм, навчальних та навчально-тематичних планів освітньо-професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 Гриф МОН на програму "We Learn"

WE LEARN - практичні курси для вчителів, які мають невеликий досвід викладання англійської мови в початковій та основній школі загальноосвітніх навчальних закладах України або для досвідчених вчителів, що бажають підвищити свою кваліфікацію, ознайомитись з новітніми методиками та здобути нові знання у галузі викладання англійської мови.

 

Мета програми:

Успішне проходження курсів WE LEARN  дає учасникам можливість:

 • ефективно планувати уроки англійської мови для різних вікових категорії керуючись принципом дитиноцентризму
 • ефективно організувати процес навчання, виступаючи в ролі фасилітатора
 • краще усвідомлювати психолого-педагогічні особливості учнів різних вікових груп та їхній вплив на освітній процес
 • усвідомлювати шляхи розвитку в учнів навичок XXI століття
 • краще застосовувати принципи комунікативного підходу під час планування та проведення уроків різного типу
 • ефективно використовувати рефлексивний підхід у процесі оцінювання результативності уроків та власних професійних умінь
 • ознайомитись з сучасними матеріалами та ресурсами для викладання англійської мови

 

Програма:

Модульна програма  WE LEARN  складається з п’яти модулів - блоків,  кожен із яких має три практичні під-модулі:

 

Модуль 1 – Викладання та навчання (30 годин) 

Модуль 1.1 Підходи та методи викладання англійської мови

Модуль 1.2 Планування уроків англійської мови

Модуль 1.3 Управління класом під час уроків англійської мови

 

Модуль 2 – Навчання учнів початкової школи (30 годин) 

Модуль 2.1 Молодші школярі, їхні особливості та можливості

Модуль 2.2 Особливості навчання чотирьом видам мовленнєвої діяльності в молодших школярів

Модуль 2.3 Особливості навчання граматики, лексики, вимови у молодших школярів 

 

Модуль 3 – Навчання учнів основної та старшої школи (30 годин) 

Модуль 3.1 Учні основної та старшої школи, їхні особливості та мотивації

Модуль 3.2 Особливості навчання чотирьом видам мовленнєвої діяльності у школярів основної та старшої школи

Модуль 3.3 Особливості навчання граматики, лексики, вимови у школярів основної та старшої школи

 

Модуль 4 – Оцінювання та аналіз (30 годин) 

Модуль 4.1 Формувальне оцінювання під час уроків англійської мови

Модуль 4.2 Підсумкове оцінювання під час уроків англійської мови

Модуль 4.3 Аналіз та рефлексія під часуроків англійської мови

 

Модуль 5 – Навчання у 21-му столітті  (30 годин) 

Модуль 5.1 Розвиток в учнів навичок 21-го століття

Модуль 5.2 Дистанційне навчання в умовах пандемії

Модуль 5.3 Професійний розвиток для вчителів англійської мови

 

Змістове наповнення:

Під час проходження кожного модуля учасники:

 • Розглянуть вікові особливості учнів, їхні інтереси, потреби, можливості й мотивацію
 • Обговорять важливість розвитку вмінь XXI століття та їх відображення в сучасних підручниках
 • Ознайомляться з методами викладання англійської мови, а також сучасною методичною термінологією
 • Проаналізують показові заняття від професійних викладачів та обговорять його план
 • Покращать свої вміння презентувати та відпрацьовувати навчальний матеріал, розвивати рецептивні та продуктивні вміння
 • Ознайомляться з різноманітними завданнями та вправами, оптимальними для різних вікових категорій та кожного етапу уроку
 • Розроблятимуть власні плани уроків та братимуть участь у обговореннях планів уроків колег
 • Навчаться добирати й оцінювати сучасні навчальні матеріали та ресурси

 

Тривалість одного модуля: 30 годин (три під-модуля по 10 годин)

 

Тривалість повної програми: 150 годин

 

Робочі мови курсів: Англійська

 

Форма навчання: онлайн, використовуючи платформу Zoom

 

Ціна навчання: Вартість одного модуля (30 годин) - 1650 грн

 

Зразок сертифікату, що отримують учасники за умови успішного складання курсу:

Зразок сертифікату

 

Розклад навчання на 2020-2021 навчальний рік:

І семестр:

Модуль 1 - 26.09.20 - 17.10.20 (суботній курс)

Модуль 2 - 26.10.20 - 30.10.20 (4-денний курс)

Модуль 3 - 21.11.20 - 12.11.20 (суботній курс)

 

ІІ семетр:

Модуль 1 - дату буде оголошено пізніше

Модуль 2 - дату буде оголошено пізніше

Модуль 4 - дату буде оголошено пізніше

Модуль 5 - дату буде оголошено пізніше

 

Реєстрація

Перевірка сертифіката